Chung cu Athena Complex Tổng Cục Cảnh Sát

Từ Liêm - Hà Nội
tu v?n bán hàng
Phòng kinh doanh: (Mr.) Vu
yahoo
yahoo
skype
skype
di?n tho?i
0918.999.625 0964.672.439

gmail
chungcudep888@gmail.com

Thông số căn hộ Athena Complex

1. Căn hộ loại C- diện tích: 68,5m2

Phối cảnh 3D căn hộ loại C 68.5m2 Chung cư Athena Complex
Mặt bằng căn hộ 68,5m2 Chung cư Athena Complex
 
Thông tin căn hộ:
Diện tích: 68,5m2
- Phòng ngủ 1: 12,7m2
- Phòng ngủ 2: 11,7m2
- Vệ sinh 1:      4,6m2 
- Vệ sinh 2:      4m2
- Lô gia 1:       2,8m2
- Lô gia 2:       2,6m2
- Bếp + khách: 28,6m2.

2. Căn hộ loại B - Diện tích: 72,3m2

Phối cảnh căn số 2 chung cư athena complex - 72m2

Thông tin căn hộ:
- Căn hộ loại B
- Số phòng: A12, B12 
- Số lượng: 01 căn / tầng / tòa.
- Diện tích: 72,3m2
- Phòng ngủ 1: 12,9m2
- Phòng ngủ 2:  11,8m2
- Vệ sinh 1:  5m2
- Vệ sinh 2:  4,8m2
- Lô gia 1: 3,2m2
- Lô gia 2: 4,2m2
- Khách + Bếp:  31,1m2

3. Căn hộ loại D - 75m2


Thông tin căn hộ:
- Căn hộ loại D
- Diện tích: 74.8m2
- Số phòng: Căn số 02
- Số lượng: 01 căn / tầng / tòa.
- Phòng ngủ 1: 13,9m2
- Phòng ngủ 2: 15,2m2
- VS1: 4,8m2
- VS2: 4,3m2
- Lô gia: 3,5m2
- Phòng khách + bếp: 33,3m2


4. Căn hộ loại A - 88m2
Căn số 14 chung cư Athena Complex
Thông tin căn hộ:
- Căn hộ loại A
- Diện tích : 88m2
- Số căn: Căn số 14
- Số lượng: 01 căn / tầng / tòa.
- PN1: 13,8m2
- PN2: 14,2m2
- PN3: 12,5m2
- Vs1: 3,5m2
- Vs2: 4,3m2
- Lô gia : 4,5m2
- Khách + bếp: 36,2m2


5. Căn hộ loại E - 105m2


Thông số:
- Căn hộ loại E
- Diện tích: 105m2
- PN1: 20,3m2
- PN2: 15m2
- PN3: 11,7m2
- VS1: 5,5m2
- VS2: 4,9m2
- Logia 1: 4,2m2
- Logia 2: 3,7m2
- Phòng khách + bếp: 40,7m2

Phòng bán hàng CĐT
Hotline: 0968.499.359
Email: ceo.athenacomplex@gmail.com
Web: www.nhadep68.com.vn 

Facebook: Chung cư Athena Complex

0 nhận xét: