Chung cu Athena Complex Tổng Cục Cảnh Sát

Từ Liêm - Hà Nội
tu v?n bán hàng
Phòng kinh doanh: (Mr.) Vu
yahoo
yahoo
skype
skype
di?n tho?i
0918.999.625 0964.672.439

gmail
chungcudep888@gmail.com

Hình ảnh Công Trường Athena Complex 6/1/2016

CHUNG CƯ ATHENA COMPLEX
TỔNG CỤC CẢNH SÁT - BỘ CÔNG AN
PHƯƠNG CANH - NAM TỪ LIÊM - HÀ NỘI

HOTLINE: 0918.999.625 - 0964.672.439

Một vài hình ảnh thi công ngoài công trường, dự án Athena Complex.
0 nhận xét: