Chung cu Athena Complex Tổng Cục Cảnh Sát

Từ Liêm - Hà Nội
tu v?n bán hàng
Phòng kinh doanh: (Mr.) Vu
yahoo
yahoo
skype
skype
di?n tho?i
0918.999.625 0964.672.439

gmail
chungcudep888@gmail.com

Quỹ căn 68,5 siêu đẹp tại Chung Cư Athena Complex

Bảng hàng siêu đẹp cho anh em ăn tết !


Danh sách các căn 68,5m2 chung cư Athena Complex
STT CĂN TẦNG DT CỬA BAN CÔNG ĐĂNG KÝ GỌI CHECK CĂN
1 03 6 68.5 N B Đăng Ký 0918.999.625
2 04 6 68.5 B N Đăng Ký
3 05 6 68.5 N B Đăng Ký
4 06 6 68.5 B N Đăng Ký
5 07 6 68.5 N B Đăng Ký
6 08 6 68.5 B N Đăng Ký
7 09 6 68.5 N B Đăng Ký
8 10 6 68.5 B N Đăng Ký
9 03 8 68.5 N B Đăng Ký
10 04 8 68.5 B N Đăng Ký
11 05 8 68.5 N B Đăng Ký 0918.999.625
12 06 8 68.5 B N Đăng Ký
13 07 8 68.5 N B Đăng Ký
14 08 8 68.5 B N Đăng Ký
15 09 8 68.5 N B Đăng Ký
16 10 8 68.5 B N Đăng Ký
17 03 9 68.5 N B Đăng Ký
18 04 9 68.5 B N Đăng Ký
19 05 9 68.5 N B Đăng Ký
20 06 9 68.5 B N Đăng Ký
21 07 9 68.5 N B Đăng Ký 0918.999.625
22 08 9 68.5 B N Đăng Ký
23 09 9 68.5 N B Đăng Ký
24 10 9 68.5 B N Đăng Ký
25 03 10 68.5 N B Đăng Ký
26 04 10 68.5 B N Đăng Ký
27 05 10 68.5 N B Đăng Ký
28 06 10 68.5 B N Đăng Ký
29 07 10 68.5 N B Đăng Ký
30 08 10 68.5 B N Đăng Ký
31 09 10 68.5 N B Đăng Ký 0918.999.625
32 10 10 68.5 B N Đăng Ký
33 03 11 68.5 N B Đăng Ký
34 04 11 68.5 B N Đăng Ký
35 05 11 68.5 N B Đăng Ký
36 06 11 68.5 B N Đăng Ký
37 07 11 68.5 N B Đăng Ký
38 08 11 68.5 B N Đăng Ký
39 09 11 68.5 N B Đăng Ký
40 10 11 68.5 B N Đăng Ký
41 03 12 68.5 N B Đăng Ký 0918.999.625
42 04 12 68.5 B N Đăng Ký
43 05 12 68.5 N B Đăng Ký
44 06 12 68.5 B N Đăng Ký
45 07 12 68.5 N B Đăng Ký
46 08 12 68.5 B N Đăng Ký
47 09 12 68.5 N B Đăng Ký
48 10 12 68.5 B N Đăng Ký
www.chungcuathenacomplex.com
Check căn và giá cụ thể vui lòng liên hệ:

Hotline: 0918.999.625 - 0964.672.439
Email: ceo.athenacomplex@gmail.com
Web: www.nhadep68.com.vn 

Facebook: Chung cư Athena Complex

0 nhận xét: