Chung cu Athena Complex Tổng Cục Cảnh Sát

Từ Liêm - Hà Nội
tu v?n bán hàng
Phòng kinh doanh: (Mr.) Vu
yahoo
yahoo
skype
skype
di?n tho?i
0918.999.625 0964.672.439

gmail
chungcudep888@gmail.com

Liên quan đến việc vay vốn 30000 tỷ.

Liên quan đến việc vay vốn 30000 tỷ, Ngân Hàng Nhà Nước vừa ra thông báo 1953 với nội dung như sau:


Tóm tắt nội dung quan trọng: Các khách hàng ký HĐ tín dụng với Ngân Hàng trước 31/3 vẫn được tham gia gói 30000 tỷ, thời hạn vay hay dừng giải ngân gói này sẽ chờ Thủ Tướng CP quyết định.
Sau ngày 31/3 sẽ không ký bất kỳ hợp đồng tín dụng liên quan đến gói vay 30000 tỷ nào nữa !
 

0 nhận xét: