Chung cu Athena Complex Tổng Cục Cảnh Sát

Từ Liêm - Hà Nội
tu v?n bán hàng
Phòng kinh doanh: (Mr.) Vu
yahoo
yahoo
skype
skype
di?n tho?i
0918.999.625 0964.672.439

gmail
chungcudep888@gmail.com

Tiến độ dự án chung cư Athena Complex ngày 18/10/2016.

Cập nhật tiến độ dự án Chung Cư Athena Complex.


- Tiến độ Block B chung cư Athena Complex đã thi công sàn tầng 8, đang lắp dựng cột tầng 9
- Block A làm sau 1 tầng
-Vách thang máy chung cư Athena Complex


- Tập kết gạch, chuẩn bị cho công tác xây tường.
Tiến độ hạ tầng xung quanh

Nút giao giữ đường Trần Hữu Dực với đường Xuân Phương

Đường Trần Hữu Dực 

Đường Xuân Phương ( 70 ) đang tiến hành san lấp, mở rộng.

Đường Xuân Phương ( 70 ) đang tiến hành san lấp, mở rộng.

0 nhận xét: