Chung cu Athena Complex Tổng Cục Cảnh Sát

Từ Liêm - Hà Nội
tu v?n bán hàng
Phòng kinh doanh: (Mr.) Vu
yahoo
yahoo
skype
skype
di?n tho?i
0918.999.625 0964.672.439

gmail
chungcudep888@gmail.com

Cập Nhật Tiến Độ Dự Án Athena Complex ngày 12/12/2016

Tiến độ dự án Chung Cư Athena Complex tính tới ngày 12/12/2016 về cơ bản đang diễn ra đúng với tiến độ đề ra, trong đó.
 Khu B đang thi công lắp dựng ván khuôn dầm sàn tầng 16. Khu A thi công lắp dựng ván khuôn cột vách tầng 15. Cùng với đó là công tác xây - trát tường đã thi công tới tầng 11 của dự án.
Dưới đây là 1 số hình ảnh thực tế công trường dự án Chung Cư Athena Complex.http://www.chungcuathenacomplex.com/


www.chungcuathenacomplex.com

0 nhận xét: